La Païssa (Cardedeu)
Alfons Torres (Carrer La Penya)
Laura Perich i Alberich 
ALBERT OROZCO (C/ SOL)
Mateu Camps (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
 
Carme Homs Padrisa