La nostra API permet obtenir informació de Cardedeu.social a través de la petició GET i és compatible amb els següents paràmetres de consulta:

Nom Significat Descripció
t (necessari) Tipus de consulta. Aquest paràmetre especifica el tipus de consulta, u és per la informació del perfil, m és per a la informació dels missatges.
q (necessari) Nom d'usuari sol·licitat. El paràmetre t suporta dos variables:
 • u = Nom d'usuari [retorna informació bàsica del perfil]
  • id = retorna la ID de l'usuari
  • username = retorna el Nom d'usuari
  • first_name = retorna el Nom
  • last_name = retorna el Cognom
  • website = retorna la Web
  • location = retorna la localització
  • image = retorna la imatge de perfil
  • cover = retorna la imatge de capçalera
  • verified = retorna si l'usuari està verificat [variables possibles: 0 (no verificat); 1(verificat);]
 • m = Nom d'usuari [retorna una llista dels últims 20 missatges d'un usuari]
  • id = retorna la ID del missatge
  • by = retorna la ID de l'usuari
  • message = retorna el Missatge
  • type = retorna el tipus de missatge [variables possibles: map; game; video; food; visited; movie; music;
  • time = retorna la data de publicació
  • likes = retorna el nombre de "M'agrada" que ha rebut el missatge


Exemples:

Per la informació del perfil d'un usuari:
http://cardedeu.social/api.php?t=u&q=NOM_D'USUARI

Per una llista dels últims 20 missatges publicats per un usuari:
http://cardedeu.social/api.php?t=m&q=NOM_D'USUARI
Un exemple de descodificació json seria el següent codi PHP:

<?php
header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8;');
$file = file_get_contents("http://cardedeu.social/api.php?t=m&q=NOM_D'USUARI");
print_r(json_decode($file));
?>