Per publicar un esdeveniment simplement publica un missatge amb el hashtag #Esdeveniment
Fàcil, no?