Convocatòria de proves 2019 (certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística)
Període d'inscripció a les proves
Del 28 de gener al 13 de febrer
Dates d’examen
Certificat de nivell bàsic (A2), 1 de juny
Certificat de nivell elemental (B1), 15 de juny
Certificat de nivell intermedi (B2), 4 de maig
Certificat de nivell de suficiència (C1), 25 de maig
Certificat de nivell superior (C2), 11 de maig
El certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística són títols oficials amb reconeixement internacional i validesa indefinida.

Més informació en aquest enllaç: http://bit.ly/2Cdeh5D