Publicacions - M'agrada
Investigant aquesta xarxa
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)