Alumnes de català de nivell Bàsic 2, de procedències diverses, visiten la Biblioteca Marc de Vilalba.
Una visita molt profitosa que va servir perquè els alumnes coneguessin els serveis que ofereix la Biblioteca i les activitats que s'hi fan, i també com funciona el servei de préstec.
Notícia: https://bit.ly/2FLoQjr