Publicacions - M'agrada
Aquesta tarda a les 6.30 a l'Escola de les Aigües, cantada de Nadales a càrrec [...]
Jordi Esbrí (Cardedeu)