Can Canturri està obert per informació i matrícules curs 2019-20
dilluns i dimarts de 10 a 13h i dimecres i dijous de 17 a 20h
A partir del 12 comencem les classes ens trobareu totes les tardes de 17 a 20h i dilluns i dimecres de 10 a 13h.
Podeu passar a reviure amb nosaltres totes les activitats realitzades el curs passat!
Heu de veure aquesta publicació de cancanturri!