Publicacions - M'agrada
Les alumnes de Can Canturri interpretant nadales al carrer#CanCanturri
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Casum l'Olla Restaurant, Tapes i Vins 
Can Canturri (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Biblioteca Marc de Vilalba (Doctor Klein, 101)