El dilluns a la tarda tornarem a tocar al carrer per la zona del centre amb alguns alumnes de guitarra, trompeta i piano#Esdeveniment#cancanturri