Les alumnes de Can Canturri interpretant nadales al carrer#CanCanturri
Heu de veure aquesta publicació de cesc27!