Publicacions - M'agrada
Jo no acostumo a anar a cafès i restaurant de Cardedeu. Però sí que vaig a co [...]
Miquel Orozco (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Francesc Esbrí