Publicacions - M'agrada
UN COP DE MÀ! Res o gens? Coneixes algú que repapiegi o que faci catúfols? [...]
Jordi Esbrí (Cardedeu)