Dubtes lingüístics de cada Nadal
Hem de dir per Nadal, pel Nadal o (p)els Nadals?
Consulteu alguns dels dubtes lingüístics més habituals a:
http://esadir.cat/Nomspropis/Entitats/Societat/vocabularifestesnadal