Publicacions - M'agrada
Ahir El9nou va publicar en el seu diari una notícia sobre Cardedeu.social!
 
Alfons Torres (Carrer La Penya)
Francesc Esbrí 
Carme Homs Padrisa 
Dani Cebrián López (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)