Publicacions - M'agrada
Així es veu els Dominics des de l'aire. Bon Nadal a tothom!
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Ariadna Maestro (Cardedeu)
Francesc Esbrí 
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)