Publicacions - M'agrada
M'agradaria que l'Ajuntament informes sobre algunes de les decisions que van pre [...]
Mercè Gavaldà 
ALBERT OROZCO (C/ SOL)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Dani Cebrián López (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Joan Flix Rubio (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)
Biblioteca Marc de Vilalba (Doctor Klein, 101)