Vídeo recull del projecte d'aprenentatge i servei.
Projecte Teixidores I nosaltres... Què hi podem fer?
@artescena1
https://goo.gl/fwGDnV