Publicacions - M'agrada
No puc possar foto de perfil, no em deixa, que puc fer?
Joan Flix Rubio (Cardedeu)