El dia 8 tornem a les classes de música, ceràmica i moviment de Can Canturri.
Noves classes gratuïtes al Gener.
Si tens ganes pots probar una classe de grup #cancanturri #Esdeveniment