Encetem la 6a edició de l'Un cop de mà, el full d'aclariments lingüístics del CNL del Vallès Oriental (gener 2016)
- Sentir i escoltar, dos verbs que convé no confondre;
- Vols saber d'on prové el mot lesbiana i què és una botana? Tot això i més en el primer número de l'Un cop de mà d'aquest any!
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/noticies.html?ID=15243
Jordi Esbrí: Tinc una pregunta! El cas de mirar i veure seria semblant al de sentir i escoltar, veritat? però què correspondria a què? Sovint m'equivoco. Així intuïtivament diria que veure ho veus tot però només mires allò que t'interessa, és a dir que veure seria com sentir i mirar com escoltar. Però bé que quan no ens hem fixat en una cosa en concret diem "no ho he vist" i no ens referim pas a que ens haguem quedat cecs. L'expressió correcta seria "no ho he mirat"? Em sona molt malament. Però també diem "no ho he sentit" en lloc de "no ho he escoltat" no? No sé tinc bastantes confusions amb aquestes paraules i malgrat ho he buscat varies vegades mai m'ha acabat de quedar clar. Em podrieu resoldre el dubte? No sé si l'hauré expresat amb claredat. Moltes gràcies.
2016-01-22T20:57:32+00:00
Oficina de Català de Cardedeu: Deixa'm que ho esbrini i te'n dic alguna cosa.
2016-01-27T13:31:39+00:00
Oficina de Català de Cardedeu: Tens raó, Jordi, els verbs 'veure i mirar' tenen un comportament paral·lel a 'sentir i escoltar', i també sovint poden causar confusió. I la intuïció no et falla. Per veure-hi no ens cal cap esforç, simplement obrir els ulls. Veure vol dir ‘percebre’ una imatge. Per això, només cal que hi hagi llum i que obrim els ulls per deixar que hi entri. De la mateixa manera que sentir, podríem dir que és una acció més o menys involuntària, no controlable. En canvi per mirar hem de parar més atenció. Mirar és sempre una acció voluntària, que requereix la nostra atenció i voluntat per dur-la a terme. Mirar vol dir ‘fixar la vista’ sobre alguna cosa, sobre algú (DIEC2). Per tant, mirem la televisió, una pel·lícula; ens mirem algú, etc. Així doncs, una cosa és que vegi una persona (perquè passa per davant meu, per exemple, i entra en el meu camp de visió) i una altra que la miri o me la miri (en què hi ha la meva voluntat d’observar-la i estudiar-la). Els casos que em comentes són accions més o menys involuntàries i, per tant, ja són correctes el verb veure 'no ho he vist' (no m'hi he fixat...) i 'no he sentit' (si no hi he prestat atenció). - Has vist el televisor que he comprat? - Sí, ja l’he fet servir! Al migdia he mirat les notícies.
2016-01-28T10:16:39+00:00
Jordi Esbrí: Vale! Aleshores la diferenciació entre veure/mirar i sentir/escoltar no és en funció de la concreció del objecte percebut, com jo ho plantejava. La diferència està en la voluntarietat de l'acció de percebre, quan és involuntari es tracta de veure o sentir i quan voluntàriament hi prestem atenció es tracta de mirar o escoltar, tal i com molt bé especificava la vostra fotografia. És força més simple del que em semblava al principi, moltes gràcies per clarificar-me el meu embolic mental!
2016-01-28T10:38:37+00:00
Oficina de Català de Cardedeu: Això mateix!
2016-02-02T10:13:50+00:00