Publicacions - M'agrada
Aquí teniu un altre número de l'Un cop de mà, el full d'aclariments lingüís [...]
Miquel Orozco (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)