Publicacions - M'agrada
Allò que han dit les urnes i ha decidit un Parlament democràtic no ho aturarà [...]
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)