Publicacions - M'agrada
M'ha arribat aquest cartell. Sembla més que interessant!
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
5gr. o més (Cardedeu)
Dani Cebrián López (Cardedeu)