Publicacions - M'agrada
Alfons Torres (Carrer La Penya)
Francesc Esbrí 
Miquel Orozco (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Dani Rangil (Cardedeu)