Publicacions - M'agrada
Defensem la democràcia! Perquè #9NSomTots dilluns tornem davant del Tribunal S [...]
Dani Rangil (Cardedeu)
 
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)