Publicacions - M'agrada
Hi som tots perquè el #9nSomTots !
Miquel Orozco (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Dani Rangil (Cardedeu)