8 DE MARÇ: DIA DE LA DONA TREBALLADORA.
No ens quedarem en el segle XX ni en el XIX per rememorar moments de la història en els que les dones van desafiar l’ordre establert i foren durament castigades. Començarem pel més antic i reculem 2.200 anys.
http://mitologiacatalans.blogspot.com/2014/03/bacants-bruixes-i-feminisme.html