Publicacions - M'agrada
8 DE MARÇ: DIA DE LA DONA TREBALLADORA. No ens quedarem en el segle XX ni en e [...]
Alfons Torres (Carrer La Penya)
Mercè Gavaldà 
Miquel Orozco (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)