Publicacions - M'agrada
Acabo de menjar al Pla de la Calma, fan un te bonisim! Hi ha molt bo servei i s' [...]
Miquel Orozco (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)