Publicacions - M'agrada
Tot just fa 3 mesos del rellançament i ja som més de 300 usuaris! Increïble! [...]
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Francesc Esbrí 
Miquel Orozco (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)