Publicacions - M'agrada
#Esdeveniment L' Àngel Casals obre la xerrada amb la Patrícia Gabancho
Cris Barti 
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)