Publicacions - M'agrada
Nova ofensiva recentralitzadora de l'Estat. Per un país més social, ens cal ge [...]
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Dani Rangil (Cardedeu)