Publicacions - M'agrada
Aquest dissabte al matí veniu a disfrutar amb Núria Martinez! ens farà ballar [...]
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Francesc Esbrí 
Miquel Orozco (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Can Canturri (Cardedeu)