Publicacions - M'agrada
➡ "El repartiment espanyol dels ajuts europeus castiga el camp català&qu [...]
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)