Publicacions - M'agrada
Les millors hores del dia
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)