Innecessari, cruel, repugnant, abusiu, ... Per si no fos prou dramàtica la seva situació. No vull imaginar-me cap nen passant per això.