Publicacions - M'agrada
Innecessari, cruel, repugnant, abusiu, ... Per si no fos prou dramàtica la seva [...]
Dani Cebrián López (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)