Publicacions - M'agrada
Em sembla un encert el canvi d'icona dels seguidors, més entenedora. També m'a [...]
Casum l'Olla Restaurant Arrosseria (Plaça de la Creu)
Ariadna Maestro (Cardedeu)
Pitagordo (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Dani Cebrián López (Cardedeu)