Publicacions - M'agrada
Després d'un any donant-hi voltes, em sembla que començo a entendre això dels [...]
Gemma Párraga Alférez (Cardedeu)
Can Canturri (Cardedeu)
Cris Barti 
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)