Publicacions - M'agrada
Avui al mercat boig de Cardedeu! Tot un èxit!! Felicitats als organitzadors.
Gemma Párraga Alférez (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Dani Cebrián López (Cardedeu)