Publicacions - M'agrada
ACTE OBERT SOBRE EL BANC DEL TEMPS DE CARDEDEU PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA El [...]
Gemma Párraga Alférez (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)