Publicacions - M'agrada
Al Montnegre hi tenim un drac i uns quants serpents, i tenen parents a Europa. [...]
 
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
5gr. o més (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)