Publicacions - M'agrada
Queda alguna entrada per Wasted, que començarà ara a les 8 i acabarà amb un p [...]
Marta Cordomí Forns 
Dani Cebrián López (Cardedeu)
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)