Marta Cordomí Forns: Ostres, també hi ha presentació del llibre del Titot a aquella hora... Quin desastre...
2016-04-19T11:11:11+00:00
Dani Rangil: I Aula de Cultura i el tema dels habitatges, a la Granés. Quin poble més avorrit, oi? No hi fan mai res.
2016-04-19T11:20:52+00:00