Publicacions - M'agrada
La societat civil és el motor i el múscul del procés. Aquest camí el fem ple [...]
 
Marta Cordomí Forns 
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)