Publicacions - M'agrada
I la rosa.
Marina Esbrí Corbella (Cardedeu)
Miquel Orozco (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)