Es planteja a Cardedeu fer plenàries més participatives i amb una durada màxima estipulada.