Publicacions - M'agrada
Es planteja a Cardedeu fer plenàries més participatives i amb una durada màxi [...]
Jordi Esbrí (Cardedeu)