Publicacions - M'agrada
Aquesta és la primera entrada que fa Cardedeu en Transició a la xarxa social [...]
Miquel Orozco (Cardedeu)
Dani Cebrián López (Cardedeu)
Jordi Esbrí (Cardedeu)